Sorption of ionic liquids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sorption of ionic liquids

Abstrakt

Ciecze jonowe przyciągają rosnącą uwagę a zakres ich potencjalnych zastosowań nieustannie się rozszerza. Aby ciecze jonowe mogły spełniać nie tylko wymagania technologiczne ale również wymagania odnośnie ochrony środwiska, ich oddziaływanie z poszczególnymi jego elementami powinno zostać poznane. Niniejsza publikacja zawiera szerokie studium literaturowe dotyczące oddziaływań cieczy jonowych z glebą. Ponadto przedstawiono wyniki okresowych testów sorpcji chlorku 1-metylo-3-oktyloimidazolu w szerokim zakresie stężeń na glebie leśnej charakteryzującej się niską zawartością materii organicznej i niskim odczynem pH. Otrzymana izoterma sorpcji była zbliżona do izoterm opisanych w literaturze dla sorpcji dwuwarstwowej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Environment Protection Engineering nr 35, strony 53 - 64,
ISSN: 0324-8828
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Markiewicz M., Markowska A., Hupka J., Aranowski R., Jungnickel C.: Sorption of ionic liquids// Environment Protection Engineering. -Vol. 35, nr. iss. 3 (2009), s.53-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi