Spatial sensitivity to the conductivity changes of a four electrode probe. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spatial sensitivity to the conductivity changes of a four electrode probe.

Abstrakt

W artykule rozważana jest czułość przestrzenna, czteropunktowej, liniowej sondy na zmiany przewodności zachodzące w badanym materiale. Otrzymane wyniki wskazują, że czułość może być zarówno dodatnia i ujemna, tzn. wzrost przewodności może prowadzić zarówno do wzrostu lub do spadku mierzonej impedancji. W artykule rozważane są materiały zarówno izotropowe jak i anizotropowe. Uzyskane wyniki pozwalają wyjaśnić dlaczego niektóre składowe tensora zmian przewodności mogą być niemierzalne.Wyniki otrzymane dla przypadku izotropowego zostały zweryfikowane eksperymentalnie za pomocą specjalnie zbudowanego stanowiska pomiarowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr 10, strony 3 - 15,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wtorek J.: Spatial sensitivity to the conductivity changes of a four electrode probe. // Metrology and Measurement Systems. -Vol. 10., nr. 1 (2003), s.3-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi