Specialized genetic operators in drinking water distribution systems control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specialized genetic operators in drinking water distribution systems control

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA strony 35 - 42,
ISSN: 0137-2343
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Cimiński A., Duzinkiewicz K.: Specialized genetic operators in drinking water distribution systems control// PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA. -., nr. 169 (2009), s.35-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi