Specyfika kulturowo-cywilizacyjna Estonii jako regionu nadbałtyckiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyfika kulturowo-cywilizacyjna Estonii jako regionu nadbałtyckiego

Abstrakt

W europejskim obrazie regionalnym, uwagę zwraca nadbałtycka przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna. Odrębność regionalną odnosi się do rzeczywistości hegemonicznej danego obszaru, wskazując przy tym na cywilizacyjną rolę Morza Bałtyckiego, w którego obrębie następowało kształtowanie się wielokulturowego ładu europejskiego. Odrębność Estonii zaznaczała się w ładzie kulturowym, zorientowanym na tworzenie instytucjonalnych rozwiązań politycznych. Ujawniło się to zwłaszcza w XX w. w okresie kształtowania się kategorii naród, państwo, świadomość odrębności narodowej i etnicznej oraz pod wpływem praktyki politycznej formułującej ład ustrojowy Europy. Karty przeszłości zarysowały odmienności w tradycyjnych wartościach społeczno-politycznych; głębokie przemiany ujawniły się zwłaszcza w obrazie relacji z Rosją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stawiać pytania, szukać odpowiedzi strony 247 - 257
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jakubowski J.: Specyfika kulturowo-cywilizacyjna Estonii jako regionu nadbałtyckiego// Stawiać pytania, szukać odpowiedzi/ ed. pod red. Andrzeja Chodubskiego i Ewy Polak. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s.247-257
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi