Specyfika regulacji automatycznej mikroturbin parowych w rozproszonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyfika regulacji automatycznej mikroturbin parowych w rozproszonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła

Abstrakt

Zmierzając do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energij elektrycznej i ciepła, oczekuje się w Polsce rozwoju m.in. mikro elektrociepłowni zasilanych biomasą. biogazem, gazem ze źródeł lokalnych, wodą ze źródeł geotermalnych. W rozproszonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła występują specyficzne problemy regulacji automatycznej, związane z wymaganą pewnością zasilania oraz jakością dostarczanej energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiono wyniki rozważań koncepcyjnych, odnoszących się do regulacji automatycznej mikroturbin parowych, działających w elektroenergetycznym systemie wydzielonym oraz we współpracy z zewnętrznym systemem elektroenergetycznym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy, technologie i urządzenia energetyczne. Tom I strony 51 - 61
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Domachowski Z.: Specyfika regulacji automatycznej mikroturbin parowych w rozproszonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła// Systemy, technologie i urządzenia energetyczne. Tom I/ ed. pod red. J. Talera. Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s.51-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi