Specyfikacja niebezpiecznych i podejrzanych zdarzeń w strumieniach wizyjnych, fonicznych i multimodalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyfikacja niebezpiecznych i podejrzanych zdarzeń w strumieniach wizyjnych, fonicznych i multimodalnych

Abstrakt

Współczesne systemy monitoringu wizyjnego są złożone z wielu kamer pokrywających rozległe obszary i liczne pomieszczenia. Zakres zdarzeń zachodzących w tych kamerach, mogących stanowić poważne zagrożenia bezpieczeństwa, jest bardzo szeroki \cite{rau}. Operatorowi złożonego systemu monitoringu trudno jest zaobserwować na ekranach monitorów każde zachodzące zdarzenie, wiele praktycznie działających systemów monitoringu wizyjnego opiera się jedynie na rejestracji materiału z kamer. Automatyczna detekcja zdarzeń wspomaga operatora, zwracając jego uwagę na istotne zdarzenia, które zostały wykryte w procesie automatycznej analizy obrazu. Operator systemu otrzymuje powiadomienia o wykrytych zdarzeniach, do niego należy ostateczna decyzja o tym czy wykryte zdarzenie rzeczywiście stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Taki sposób ujęcia problemu komputerowego wspomagania systemów monitoringu wpisuje się w aktualny nurt badań prowadzonych w ramach wielu projektów finansowanych aktualnie w USA i przez Komisję Europejską w ramach programu badań naukowych związanych z rozwojem technologii i zastosowań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Żaden ze znanych projektów nie dotyczy jednak aplikacji na platformach superkomputerowych, które nastręczają zupełnie nowe problemy do rozwiązania, stwarzając jednocześnie perspektywę uzyskania o wiele bardziej efektywnych rozwiązań w tym zakresie.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Platforma KASKADA i aplikacje multimedialne. tom II strony 7 - 20
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kopaczewski K., Łopatka K., Papaj M., Szczodrak M., Szczuko P., Szwoch G.: Specyfikacja niebezpiecznych i podejrzanych zdarzeń w strumieniach wizyjnych, fonicznych i multimodalnych// Platforma KASKADA i aplikacje multimedialne. tom II/ ed. Henryk Krawczyk Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.7-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi