Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej

Abstrakt

Działania projektowe urbanistów i architektów powinny iść w kierunku tworzenia pełnej dostępności przestrzeni publicznej, która spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, stan zdrowia czy ogranicznia mobliności lub percepcji. Powszechna dostępność przestrzeni warunkuje prawidłowy rozwój jednostki i całych wspólnot oraz sprzyja tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. Dla poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia wykluczenia społecznego osób starszych i niepełnosprawnych należy dążyć do kształtowania środowiska opartego na zasadach projektowania uniwersalnego. Sprzyja temu poznanie potrzeb osób o rożnych dysfunkcjach fizycznych i poznawczych. W artykule przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych przez autora w zakresie postrzegania przestrzeni przez osoby niewidome i omówiono zagadnienia związane z likwiadacją barier przestrzennych, które zwiększają bezpieczeństwo i niezależność w rozwoju osobistym poszczególnych jednostek.Summary. Design activities should focus on creation of full accessibility to public spaces, which will fulfill all citizens' expectations without regard for health conditions or limitation of mobility and perception. Common accessibility to public spaces determines proper development of both individuals and the whole community as well as it favors the creation of integrated civil society. In order to improve safety and to limit the social exclusion of older and disabled people, environment based on the rules of universal design should be formed. It is supported by the cognition of needs of people, who have different physical and cognitive dysfunctions. The article contains the results of research carried out by the author. These concern the perception of the area by blind people as well as the subject of elimination of spatial barriers, which increases safety and independence of people with vision dysfunctions as far as each individual development is concerned. Unlimited access to public spaces is an invaluable support for the development of civil society with respect for all citizens' rights.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Międzynarodowe Sympozjum Architektura i Technika a Zdrowie, Gliwice, 21 września 2010 strony 193 - 202
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wysocki M.: Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej// VII Międzynarodowe Sympozjum Architektura i Technika a Zdrowie, Gliwice, 21 września 2010/ ed. ed. Krzysztof Gerlic, Wydział Architektury, Centrum Inzynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej Gliwice: Politechnika Śląska, 2010, s.193-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi