Społeczni, ale czy przedsiębiorczy? Gotowość organizacji pozarządowych do ekonomizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczni, ale czy przedsiębiorczy? Gotowość organizacji pozarządowych do ekonomizacji

Abstrakt

W artykule autorki podejmują dyskusję czy i w jakim stopniu organizacje pozarządowe są przygotowane do ekonomizacji. W artykule wyodrębniono i określono zjawisko ekonomizacji, zidentyfikowano czynniki sprzyjające temu procesowi, prowadzące do rozwoju przedsiębiorczości społecznej: potrzebę zapewnienia stabilności finansowej i niezależności organizacji pozarządowych od innych podmiotów (w tym głównie administracji publicznej). Autorki definiują „gotowość do ekonomizacji” wśród NGO. Wyniki badań oraz wnioski powstały w oparciu o badania zrealizowane przy wykorzystaniu kwestionariusza sondażowego wśród 100 organizacji pozarządowych w mieście Gdynia a także w oparciu o dostępne dane wtórne. Współczesne opracowania na temat organizacji pozarządowych wskazują że jednym z największych wyzwań przed jakimi one stoją to długofalowe planowanie które z kolei zależy w znacznym stopniu od stabilnych i zróżnicowanych źródeł finansowania, niezwiązanych z dotacjami publicznymi i innymi. Jedną z istotnych kwestii współcześnie analizowanych w problematyce sektora NGO są sposoby zapewnienia im stabilności ekonomicznej oraz profesjonalizacja ich działań. Takie wyzwania są mocno powiązane z procesem ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 44 - 66,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Chomiuk A., Starnawska M.: Społeczni, ale czy przedsiębiorczy? Gotowość organizacji pozarządowych do ekonomizacji// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 455 (2016), s.44-66
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2016.455.03
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi