Sposoby wyznaczania granicy wykrywalności i oznaczalności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposoby wyznaczania granicy wykrywalności i oznaczalności

Abstrakt

W pracy zestawiono podstawowe terminy i definicje dotyczące granicy wykrywalności i oznaczalności. Dokonano także przeglądu metod szacowania i obliczania granicy wykrywalności zgodnie z zaleceniami zawartymi w podstawowych przewodnikach dotyczących walidacji procedur analitycznych takich jak: EURA-CHEM czy ICH. Na przykładzie oznaczania zawartości polichlorowanych bifenyli w próbkach tłuszczu wieprzowego z wykorzystaniem techniki GC-IDMS przedstawiono sposób postępowania przy obliczaniu wartości granicy wykrywalności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 10, strony 639 - 654,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Konieczka P.: Sposoby wyznaczania granicy wykrywalności i oznaczalności// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 7 (2003), s.639-654
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 480 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi