Sprężarka chłodnicza jako maszyna ekspansyjna w obiegu ORC mikrosiłowni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sprężarka chłodnicza jako maszyna ekspansyjna w obiegu ORC mikrosiłowni

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stanowisku realizującym obieg ORC, wyposażonym w ekspander wykonany na bazie spiralnej sprężarki chłodniczej. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań Quoilina, dostępnymi w literaturze przedmiotu. Ponadto w artykule zawarto opis laboratoryjnego stanowiska mikrosiłowni ORC oraz procesu adaptacji sprężarki chłodniczej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr R. 16, strony 101 - 106,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wajs J., Mikielewicz D., Mikielewicz J.: Sprężarka chłodnicza jako maszyna ekspansyjna w obiegu ORC mikrosiłowni// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. R. 16., nr. nr 3=157 (2009), s.101-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi