Stability criteria as constraints in a fleet of ships optimisation problem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stability criteria as constraints in a fleet of ships optimisation problem

Abstrakt

Rozwiązano problem dotyczący matematycznej optymalizacji floty statków wielozadaniowych typu rzeka-morze, przeznaczonych dla europejskiej żeglugi przybrzeżnej i eksploatowanych w obszarze Mórz Północnego i Bałtyckiego, na poziomie zadania transportowego za pomocą metod programowania nieliniowego z ograniczeniami. Zaproponowano metodę włączenia istniejących kryteriów skuteczności statków jako ograniczeń w ogólnym modelu optymalizacji floty. W zamieszczonych przykładach numerycznych, demonstrujących wyniki optymalizacji, skorzystano z trzech zestawów kryteriów stateczności: IMO, HSMB i PRS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Oleksiewicz B.: Stability criteria as constraints in a fleet of ships optimisation problem// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi