Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych na podstawie energetycznych procesów resztkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych na podstawie energetycznych procesów resztkowych

Abstrakt

Referat prezentuje stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badania wytrzymałości zmęczeniowej elementów narażonych na naprężenia gnące. Autor stara się wyjaśnić i znaleźć miarodajne cechy stanu zużycia zmęczeniowego z wykorzystaniem termowizji jako symptomu diagnostycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 201 - 209
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kaczmarski A.: Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych na podstawie energetycznych procesów resztkowych // Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydz. Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.201-209
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi