Stark-induced magnetic anapole moment in the ground state of the relativistic hydrogenlike atom: Application of the Sturmian expansion of the generalized Dirac-Coulomb Green function - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stark-induced magnetic anapole moment in the ground state of the relativistic hydrogenlike atom: Application of the Sturmian expansion of the generalized Dirac-Coulomb Green function

Abstrakt

Znaleziono magnetyczny moment anapolowy indukowany w stanie podstawowym relatywistycznego atomu jednoelektronowego przez zewnętrzne stałe, słabe, jednorodne pole elektryczne. Podano wyrażenie analityczne dla polaryzowalności anapolowej takiego atomu. Obliczenia wykonano, stosując rozwinięcie sturmowskie uogólnionej funkcji Greena-Diraca-Coulomba.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 73, strony 0 - 11,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mielewczyk K., Szmytkowski R.: Stark-induced magnetic anapole moment in the ground state of the relativistic hydrogenlike atom: Application of the Sturmian expansion of the generalized Dirac-Coulomb Green function// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 73., (2006), s.0-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi