Static thermography revisited - An adjunct method for determining the depth of the burn injury - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Static thermography revisited - An adjunct method for determining the depth of the burn injury

Abstrakt

Omówiono związki pomiędzy parametrem termografii statycznej - delta T - a sposobami oceny i klasyfikacji ran oparzeniowych z punktu widzenia wyboru sposobu leczenia. Praca dotyczy wyników eksperymetów na zwierzętach. Analiza statystyczna pokazuje wysoką korelację pomiędzy parametrem delta T a badaniami histopatologicznymi. Jako kryterium klasyfikacji wybrana jest wiedza a posteriori o stanie rany po 3 tygodniach po oparzeniu - rany które ulegają samoistnemu zagojeniu i te, które się w tym czasie nie zagoją. Wykazano wysoką jakość termografii statycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Remnikielska A., Nowakowski A., Kaczmarek M., Dobke M., Grudziński J., Karmoliński A., Stojek W.: Static thermography revisited - An adjunct method for determining the depth of the burn injury// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi