Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2015 XXV cykl seminariów zorganizowany przez PTETiS, Oddział w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2015 XXV cykl seminariów zorganizowany przez PTETiS, Oddział w Gdańsku

Abstrakt

Zaproponowano zastosowanie termografii skokowej (badania nieniszczące) do indywidualnej oceny jakości warystorów. Dla 20 warystorów niskonapięciowych przeprowadzono badania, w ramach których wykonano pomiary parametrów elektrycznych i termicznych przed testami narażeniowymi i po 2 kolejnych cyklach narażeń (dwa poziomy). Testy narażeniowe zastosowano w celu pogorszenia jakości badanych warystorów. Porównano zasady klasyfikacji warystorów do grup o zróżnicowanej jakości, zaproponowanych na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych przed narażeniami, z wynikami pomiarów temperatury. Wytypowano temperaturę T warystora, mierzoną po 5 minutach grzania, jako graniczną wartość umożliwiającą klasyfikację badanego warystora do grup jakościowych. Wartość temperatury T większa od 40 0C wskazuje, że badany warystor jest średniej lub miernej jakości i nie powinien być stosowany

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 21 - 24,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bobcow M., Galla S., Konczakowska A.: Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2015 XXV cykl seminariów zorganizowany przez PTETiS, Oddział w Gdańsku// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 46 (2015), s.21-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi