Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej na szczeblu operatora systemu przesyłowego. Systemy elektroenergetyczne:eksploatacja, stabilność, niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej na szczeblu operatora systemu przesyłowego. Systemy elektroenergetyczne:eksploatacja, stabilność, niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje.

Abstrakt

Przedstawiono docelową strukturę hierarchicznego systemu sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym realizowana na szczeblu operatora systemu przesyłowego. Omówiono zadania z operatora systemu w tym zakresie, wymagana strukturę sprzętową EMS oraz strukturę programową EMS w zakresie sterowania napięciami i rozpływem mocy biernej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
APE´03 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. strony 69 - 76
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Lubośny Z., Ogrodowczyk P., Trębski R.: Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej na szczeblu operatora systemu przesyłowego. Systemy elektroenergetyczne:eksploatacja, stabilność, niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje.// APE´03 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce./ Gdańsk: P. Gdań., 2003, s.69-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi