Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w lokalnych elektrowniach z generatorami synchronicznymi. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w lokalnych elektrowniach z generatorami synchronicznymi.

Abstrakt

W krajowym systemie elektoenergetycznym możliwości regulacyjne lokalnych elektrowni w zakresie sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej dotychczas wykorzystywane są mało. Przyczyną jest brak odpowiednich systemów rozliczeń i nieprzystosowanie układów regulacyjnych. Opisano możliwe cele takiej regulacji oraz zaprezentowano niektóre sposoby potrzebnego rozwoju układów regulacyjnych elektrowni lokalnych. W szczególności opisano układ regulacji bloku: generator synchroniczny transformator blokowy dla przypadku kiedy transformator blokowy przystosowany jest do zmiany przekładni pod obciążeniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
APE´2003 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. T.1 Systemy Elektoenergetyczne: eksploatacja, stabilność, nie zawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje. strony 85 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Siodelski A., Szczerba Z.: Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w lokalnych elektrowniach z generatorami synchronicznymi. // APE´2003 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. T.1 Systemy Elektoenergetyczne: eksploatacja, stabilność, nie zawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje. / Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Elektrot. i Autom. Kat. Elektroenerg., 2003, s.85-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi