Sterowanie systemem produkcyjnym w warunkach niepewności z możliwością zmian strukturalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie systemem produkcyjnym w warunkach niepewności z możliwością zmian strukturalnych

Abstrakt

W pracy przedstawia się metodykę rozwiązania problemu sterowania systemami produkcyjnymi w warunkach niepewności. Do celów wyznaczania wektora steru - stosowana jest metoda wielohoryzontowa. Rozpatrywane są systemy o ciągłych i okresowo ciągłych procesach produkcyjnych. Niepewność uwzględniana jest w podproblemie wyznaczania obciążeń - liniowe styczne modele niedeterministyczne. Dla rozwiązań określa się odpowiednie miary dopuszczalności rozwiązania (wrażliwość strukturalną rozwiązania) oraz przedstawia się metody ich poprawy, między innymi poprzez przełączenia jednostek magazynowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Automatyka i Robotyka strony 21 - 37,
ISSN: 1426-6466
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Stolc L.: Sterowanie systemem produkcyjnym w warunkach niepewności z możliwością zmian strukturalnych// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Automatyka i Robotyka. -., nr. 590, nr 2 (2002), s.21-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi