Stochastic approach to the dynamics of marine floating object - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stochastic approach to the dynamics of marine floating object

Abstrakt

Analizowany jest ruch jednostki pływającej z uwzględnieniem w równaniach stochastycznych nieliniowości, występującej w wymuszeniach zewnętrznych działających na obiekt. Stochastyczne równania różniczkowe są zapisane dla sprzężonych ruchów symetrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 17, strony 155 - 165,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rumianowski A.: Stochastic approach to the dynamics of marine floating object// MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS. -Vol. 17., (2006), s.155-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi