Stosowanie rur gęstożebrowanych w poziomych skraplaczach płaszczowo-rurowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stosowanie rur gęstożebrowanych w poziomych skraplaczach płaszczowo-rurowych

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na możliwości poprawy wymiany ciepła w poziomych skraplaczach płaszczowo-rurowych dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji rurek gęstożebrowanych. Przedstawiono wyniki badań cieplno-przepływowych modelowego skraplacza takiej konstrukcji typ K 15-70 oraz prototypowego skraplacza przemysłowego typ FSPR 20-4-A. W obu przypadkach zastosowanie rur gęstożebrowanych pozwoliło znacznie poprawić wskaźniki cieplno-konstrukcyjne aparatów, w tym przede wszystkim ich zwartość i metalochłonność. W końcowej części publikacji podano zalecenia dla konstrukcji wysokowydajnych skraplaczy płaszczowo-rurowych przewidzianych do stosowania w okrętowych urządzeniach chłodniczych, w kompletnych agregatach chłodniczych, w węzłach odzysku ciepła skraplania, a także w sprężarkowych pompach ciepła.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bonca Z.: Stosowanie rur gęstożebrowanych w poziomych skraplaczach płaszczowo-rurowych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna.. -Vol. R. 15., nr. nr 5 (2005), s.170-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi