MIKROSTRUGOWA TECHNIKA INTENSYFIKACJI WYMIANY CIEPŁA W PŁASZCZOWO-RUROWYM WYMIENNIKU CIEPŁA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MIKROSTRUGOWA TECHNIKA INTENSYFIKACJI WYMIANY CIEPŁA W PŁASZCZOWO-RUROWYM WYMIENNIKU CIEPŁA

Abstrakt

W pracy przedstawiono opatentowaną konstrukcję mikrostrugowego wymiennika ciepła o budowie cylindrycznej, wraz z wynikami jego systematycznych badań eksperymentalnych w warunkach konwekcji jednofazowej oraz modelowania współczynników przejmowania ciepła. W oparciu o pozyskane wyniki przeprowadzono również walidację wybranych korelacji opisujących liczbę Nusselta, dostępnych w literaturze przedmiotu. Oceny stopnia intensyfikacji wymiany ciepła dokonano za pomocą analizy porównawczej charakterystyk cieplno-przepływowych prototypu i wymiennika płaszczowo-rurowego o konstrukcji klasycznej. Charakterystyki te skonstruowano dla identycznych warunków termicznych, tj. wydatków objętościowych czynników roboczych i ich temperatur w króćcach wlotowych wymienników. Badania doświadczalne obu wymienników przeprowadzono na tym samym stanowisku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Współczesne problemy termodynamiki strony 1093 - 1102
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wajs J., Bajor M., Mikielewicz D.: MIKROSTRUGOWA TECHNIKA INTENSYFIKACJI WYMIANY CIEPŁA W PŁASZCZOWO-RUROWYM WYMIENNIKU CIEPŁA// Współczesne problemy termodynamiki/ ed. Tomasz Bury, Andrzej Szlęk Gliwice: Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s.1093-1102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi