Strategia analizy niecelowanej w metabolomice i lipidomice – aspekty praktyczne cz.2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategia analizy niecelowanej w metabolomice i lipidomice – aspekty praktyczne cz.2

Abstrakt

Strategia analizy niecelowanej jest powszechnie wykorzystywana do analizy różnego rodzaju próbek biologicznych, takich jak tkanki czy płyny ustrojowe, w celu otrzymania „odcisku palca” oraz określenia różnic w składzie jakościowym oraz ilościowym pomiędzy badanymi próbkami. Wskazanie różnic w zawartości różnych biocząsteczek (peptydów, metabolitów, lipidów) pozwala na uzyskanie informacji na temat powiązania składu biochemicznego komórki czy tkanki ze stanem organizmu. W konsekwencji może to prowadzić do odkrycia biomarkeru o wartości diagnostycznej, prognostycznej czy terapeutycznej. W praktyce strategia analizy niecelowanej umożliwia wykrycie wszystkich biocząsteczek danego rodzaju obecnych w próbce powyżej granicy wykrywalności stosowanej metodyki analitycznej. W efekcie uzyskuje się ogromną ilość danych, wymagających odpowiedniego opracowania i zastosowania programów do przetwarzania uzyskanych wyników. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące prowadzenia badań w oparciu o strategię analizy niecelowanej stosowanej w analityce lipidów i metabolitów, począwszy od etapu zaprojektowania badania do etapu wstępnego przetwarzania danych.

Cytuj jako

Autorzy (6)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 9,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Hewelt-Belka W., Belka M., Garwolińska D., Bączek T., Namieśnik J., Kot-Wasik A.: Strategia analizy niecelowanej w metabolomice i lipidomice – aspekty praktyczne cz.2// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 1 (2018), s.4-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi