Strong weakly connected domination subdivisible graphs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strong weakly connected domination subdivisible graphs

Abstrakt

Artykuł dotyczy wpływu podziału krawędzi na liczbę dominowania słabo spójnego. Charakteryzujemy grafy dla których podział dowolnej krawędzi zmienia liczbę dominowania słabo spójnego oraz grafy dla których podział dowolnych dwóch krawędzi powoduje zmianę liczby dominowania słabo spójnego.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
THE AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS nr 47, strony 269 - 277,
ISSN: 1034-4942
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dettlaff M., Lemańska M.: Strong weakly connected domination subdivisible graphs// THE AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS. -Vol. 47., (2010), s.269-277
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi