Structure changes in (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass ceramics during the first minutes of crystallization. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structure changes in (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass ceramics during the first minutes of crystallization.

Abstrakt

(Bi0.8Pb0.2)4Sr3Ca3Cu4Ox szkło otrzymano standardową metodą chłodzenia stopionych substratów. Częściowo skrystalizowane próbki otrzymano poprzez wygrzewanie szkła w temperaturze między 700stC i 870stC. Obecność faz krystalicznych badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze krystalizacji. Stwierdzono obecność faz nadprzewodzących (Bi0.8Pb0.2)2Sr2CuOx, (Bi0.8Pb0.2)2Sr2CaCu2Ox i (Bi0.8Pb0.2)2Sr2Ca2Cu3Ox oraz tlenków jak CaO i Cu2O. Zarówno wyniki dyfrakcji rentgenowskiej jak i SEM wskazują, że w czasie pierwszych 30 minut krystalizacji ziarna krystaliczne powiększają się od mniejszych niż 0,1 do kilku mikrometrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS nr 387, strony 211 - 215,
ISSN: 0921-4534
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gazda M., Kusz B.: Structure changes in (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass ceramics during the first minutes of crystallization. // PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. -Vol. 387., (2003), s.211-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi