STRUKTURA SZKŁO-CERAMIKI ZAWIERAJĄCEJ FERROELEKTRYCZNĄ FAZĘ BiV - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

STRUKTURA SZKŁO-CERAMIKI ZAWIERAJĄCEJ FERROELEKTRYCZNĄ FAZĘ BiV

Abstrakt

Literatura opiusuje próby wytworzenia nanokompozytów, w których skład wchodzą matryca szkła i rozproszone w niej nanokrystality fazy ferroelektrycznej. Najczęstsza metoda wykorzystywana do otrzymywania takiej szkło - ceramiki polega na wytopie szkła, a następnie jego krystalizacji. W literaturze można znaleźć dużo przykładów wytwarzania tego typu materiałów dwu lub więcej składnikowych. Najwięcej badań dotyczy ferroelektrycznych krystalitów tytanianów i niobanów, rozdyspergowanych w matrycy szklanej SiO2, V2O5, B2O3 i PbO [Ruiz-Valdes J.J. i in. 2004], [Zhang B. i in. 2004], [Graca M.P.F. i in. 2008], [Golubev N.V. i in. 2008], [Al-Assiri M.S. i in. 2009]. W mojej pracy zajmę się przeglądowym opisem mniej przebadanego kompozytu ceramiki wanadowo - bizmutowej ze szkłem boranowo - strontowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : NOWE TRENDY W NAUKACH INŻYNIERYJNYCH 3. - T. III strony 182 - 188
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szreder N.: STRUKTURA SZKŁO-CERAMIKI ZAWIERAJĄCEJ FERROELEKTRYCZNĄ FAZĘ BiV// W : NOWE TRENDY W NAUKACH INŻYNIERYJNYCH 3. - T. III/ ed. pod red. M. Kuczera. Kraków: CREATIVETIME, 2012, s.182-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi