Supramolecular structures of bis-thionooxalamic acid esters derived from (±)-cyclohexane-1,2-diamine and (±)-1,2-diphenylethylenediamine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Supramolecular structures of bis-thionooxalamic acid esters derived from (±)-cyclohexane-1,2-diamine and (±)-1,2-diphenylethylenediamine

Abstrakt

Zsyntezowano dwa racemiczne estry kwasu bis(tiooksamowego) i zbadano ich sposób upakowania w sieci krystalicznej. Analiza rentgenograficzna monokryształów badanych związków wykazała, że organizują się one w jednowymiarowe struktury, które tworzone są przez molekuły o przeciwnej chiralności, połączone za pomocą trójcentrowych wiązań wodorowych C=S...NH...O=C. Powstające agregaty są dodatkowo stabilizowane przez słabe oddziaływania wodorowe C-H...O. Taki sposób oddziaływania jest wynikiem silnego skręcenia fragmentów tioamidowego i estrowego wzdłuż wiązania C-C (kąt torsyjny S=C-C=O wynosi od 30.94 do 44.77°).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS nr C63, strony 693 - 696,
ISSN: 0108-2701
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Piotrkowska B., Połoński T., Gdaniec M.: Supramolecular structures of bis-thionooxalamic acid esters derived from (±)-cyclohexane-1,2-diamine and (±)-1,2-diphenylethylenediamine// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS. -Vol. C63., (2007), s.693-696
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi