2,2,6,6-Tetramethylpiperidinium pentachlorobenzenethiolate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

2,2,6,6-Tetramethylpiperidinium pentachlorobenzenethiolate

Abstrakt

Metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej wyznaczono strukturę krystaliczną i cząsteczkową tytułowego związku. Charakterystycznym motywem struktury determinowanej przez wiązania wodorowe N-H...S, jest izolowany dimer (silanotiol-amina)2.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr 64,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kazimierczuk K., Piwowarska N.: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinium pentachlorobenzenethiolate// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE. -Vol. 64., nr. pt 9 (2008),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi