Badania nowego czujnika wilgotności z filmem polimerowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania nowego czujnika wilgotności z filmem polimerowym

Abstrakt

W pracy przedstawione zostały wyniki pomiarów widm impedancji czujników wilgotności z epoksydowymi filmami polimerowymi, zawierającymi czułe na wilgoć czwartorzędowe sole amoniowe. Filmy spreparowano z polietylenoiminy (PEI), usieciowanej przy pomocy eteru diglicydylowego 1,4-butanodiolu (BDDGE) z dodatkiem chlorku trójmetyloamoniowoglicydylowego (GTMAC).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
COE 2006 : IX Konferencja Naukowa ''Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne'', Kraków - Zakopane, 19-22 czerwca 2006 : materiały konferencyjne strony 195 - 198
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Chachulski B., Falęta D., Gębicki J., Jasiński P., Jasiński G., Nowakowski A.: Badania nowego czujnika wilgotności z filmem polimerowym// COE 2006 : IX Konferencja Naukowa ''Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne'', Kraków - Zakopane, 19-22 czerwca 2006 : materiały konferencyjne/ ed. red. E. Schabowska-Osiowska, T. Kenig, W. Maziarz. Kraków: AGH, Wydz AAIiE, 2006, s.195-198
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi