Surface Roughness Model Components Created by Stereolithography Method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Surface Roughness Model Components Created by Stereolithography Method

Abstrakt

W pracy przedstawiono charakterystykę powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii. Opisano modele chropowatosci stosowane do opisywania powierzcni wraz z prezentacją formuł matematycznych. W oparciu o wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzono częściową weryfikację modeli.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 165, strony 268 - 273,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dzionk S.: Surface Roughness Model Components Created by Stereolithography Method// Solid State Phenomena. -Vol. 165., (2010), s.268-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi