Symulacja hałasu pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacja hałasu pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009

Abstrakt

Ograniczenie halasu związanego z ruchem drogowym możliwe jest jedynie poprzez skoordynowane dzialanie w zakresie doskonalenia pojazdów, opon nawierzchni drogowych i organizacji ruchu drogowego. Praca porusza zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów na parkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono metodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Roads and Bridges - Drogi i Mosty strony 45 - 56,
ISSN: 1643-1618
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ejsmont J., Ronowski G.: Symulacja hałasu pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009// Drogi i Mosty. -., nr. nr 1 (2010), s.45-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi