Synchronizacja półkul mózgowych z wykorzystaniem mechanizmu biofeedback - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synchronizacja półkul mózgowych z wykorzystaniem mechanizmu biofeedback

Abstrakt

W niniejszej pracy zaproponowane zostały dwa indywidualne podejścia do budowy systemu wspomagającego synchronizację półkul mózgowych przy pomocy mechanizmu biofeedback. Dla obu rozwiązań wykorzystane zostało urządzenie wykorzystujące bezprzewodowy system rejestracji sygnałów EEG. W pierwszym podejściu sprawdzono wpływ dudnień różnicowych na stan synchronizacji z zastosowaniem statystycznych metod analizy. W drugiej metodzie zbadane zostały możliwości stworzenia systemu działającego w czasie rzeczywistym. Ze względu na duże zakłócenia przy rejestracji sygnałów EEG, w obu przypadkach zastosowano metody przetwarzania wstępnego pozyskanych sygnałów. We wnioskach oceniono skuteczność obu metod do realizacji omawianego systemu oraz przedstawiono możliwości jego rozwoju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 195 - 201,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaszuba K., Kopaczewski K., Odya P., Kostek B.: Synchronizacja półkul mózgowych z wykorzystaniem mechanizmu biofeedback// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., (2010), s.195-201
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi