Synteza i badanie właściwości materiałów termoelektrycznych typu AgSbTe2-xSex - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i badanie właściwości materiałów termoelektrycznych typu AgSbTe2-xSex

Abstrakt

Materiały termoelektryczne, takie jak domieszkowane chalkogenki AgSbTe2, są przedmiotem dużego zainteresowania w poszukiwaniach nowych rozwiązań energetycznych. Celem badań była synteza materiałów termoelektrycznych o stechiometrii AgSbTe2-xSex metodą redukcji tlenków i określenie ich morfologii oraz niektórych parametrów termoelektrycznych. Otrzymane próbki cechowały niejednorodność i wielofazowość. Materiały wykazywały przewodność elektryczną typu p. Najwyższą przewodnością elektryczną 4700 S/cm charakteryzowała się próbka o stechiometrii AgSbTe1,99Se0,01 w temperaturze 30°C, natomiast najwyższy współczynnik Seebecka 190 µV/K zaobserwowano dla AgSbTe1,96Se0,04 w temperaturze 240°C.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 12 strony 288 - 292
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Fiuczek N., Bochentyn B.: Synteza i badanie właściwości materiałów termoelektrycznych typu AgSbTe2-xSex// Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 12/ ed. Krzysztof Piech Kraków: CREATIVETIME, 2018, s.288-292
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi