Synthesis and electrochemical characterization of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) modified by iron hexacyanocobaltate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and electrochemical characterization of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) modified by iron hexacyanocobaltate

Abstrakt

Praca dotyczy sposobu syntezy oraz elektrochemicznej charakterystyki materiału kompozytowego złożonego z poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i heksacyjanokobaltanu(III) żelaza(II). Wybrany materiał badany był przy użyciu spektroskopii impedancyjnej, chronopotencjometrii oraz woltamperometrii cyklicznej w kontakcie z elektrolitem wodnym (KCl) oraz aprotycznym (LiPF6 w mieszaninie węglanu etylenu i węglanu propylenu). Materiał charakteryzuje się dobrą stablnością i znaczną pojemnością elektyczną, co sprawia, że jest atrakcyjny z punktu widzenia zastosowania w urządzeniach do magazynowania energii.

Cytowania

  • 1 2

    CrossRef

  • 1 3

    Web of Science

  • 1 3

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
SOLID STATE IONICS
ISSN: 0167-2738
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wilamowska-Zawłocka M., Lisowska-Oleksiak A.: Synthesis and electrochemical characterization of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) modified by iron hexacyanocobaltate// SOLID STATE IONICS. -, (2010),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.ssi.2010.09.037
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi