Synthesis and Investigation of Glycolysates and Obtained Polyurethane Elastomers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and Investigation of Glycolysates and Obtained Polyurethane Elastomers

Abstrakt

Scharakteryzowano proces glikolizy poprodukcyjnych odpadów poliuretanowych przeprowadzony przy użyciu glikolu heksametylenowego. Przedstawiono niektóre właściwości fizykochemiczne otrzymanych glikolizatów. Omówiono wyniki analizy termicznej, termomechanicznej oraz budowy chemicznej metodą FTIR zsyntetyzowanych elastomerów poliuretanowych. Właściwości mechaniczne zmierzono w warunkch statycznych przy użyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej.

Cytowania

  • 4 5

    CrossRef

  • 4 9

    Web of Science

  • 4 7

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS nr 42, strony 117 - 127,
ISSN: 0095-2443
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Datta J.: Synthesis and Investigation of Glycolysates and Obtained Polyurethane Elastomers// JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS. -Vol. 42, nr. iss. 2 (2010), s.117-127
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1177/0095244309354368
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi