Wpływ glikolu na przebieg glikolizy oraz właściwości, budowę i stabilność termiczną glikolizatów i otrzymanych z ich udziałem poliuretanów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ glikolu na przebieg glikolizy oraz właściwości, budowę i stabilność termiczną glikolizatów i otrzymanych z ich udziałem poliuretanów

Abstrakt

Celem pracy było zbadanie wpływu zastosowanych glikoli na przebieg glikolizy odpadowych pianek poliuretanowych (PUR) w procesach w których stosowano masowy nadmiar odpadu poliuretanowego w stosunku do środka glikolizującego oraz budowy i odporności termicznej poliuretanów z glikolizatów. Glikolizaty otrzymywano w reakcji odpadowej pianki poliuretanowej z glikolami o 3 - 6 atomach węgla w cząsteczce. Proces glikolizy katalizowano przy użyciu octanu potasu. Otrzymane glikolizaty scharakteryzowano poprzez oznaczenie lepkości (wiskozymetrem Brookfield'a), gęstości (piknometrem) oraz liczby hydroksylowej (alkacymetrycznie). Budowę ustalono na podstawie widm FTIR. Z uzyskanych półproduktów, poliestru (Poles 55/20) oraz diizocyjanianu pMDI syntetyzowano poliuretany metodą jednoetapową. Budowę chemiczną i stabilność termiczną zbadano metodą TG -FTIR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów : Stan i perspektywy w roku 2009 [Wrocław-Karczowiska, 20-23.09.2009] strony 49 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Datta J., Haponiuk J.: Wpływ glikolu na przebieg glikolizy oraz właściwości, budowę i stabilność termiczną glikolizatów i otrzymanych z ich udziałem poliuretanów// XIX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów : Stan i perspektywy w roku 2009 [Wrocław-Karczowiska, 20-23.09.2009]/ ed. red. R. Steller, D. Żuchowska.- Politechnika Wroclawska. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politech. Wrocław., 2009, s.49-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi