Synthesis and reactivity of O-acyl selenophosphates. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and reactivity of O-acyl selenophosphates.

Abstrakt

Mieszane bezwodniki kwasów monoselenofosforowych >P(Se)O-C(O)- w zależności od podstawników na atomie fosforu oraz karbonylowym atomie węgla izomeryzują do układów Se-mostkowych >P(O)Se-(O)C- oraz ulegają dekarboksylacji (dekarbonylacji i dekarboksylacji) do estrów Se-alkilowych >P(O)Se-. W eksperymantach krzyżowych następuje wzajemna wymiana grup acylowych pomiędzy cząsteczkami bezwodników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Cholewiński G., Rachoń J.: Synthesis and reactivity of O-acyl selenophosphates. // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi