Reversible transformations from pure to mixed states and the unique measureof information. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reversible transformations from pure to mixed states and the unique measureof information.

Abstrakt

Wprowadzono protokół w którym kwantowe stany czyste są w sposób odwracalny przeprowadzane w stany mieszane. W oparciu o analizę protokołu wyprowadzono jednoznaczną miarę informacji. Dokonano porównania z innymi nieodwracalnymi protokółami przeprowadzającymi stany czyste w mieszane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 67, strony 1 - 9,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Horodecki M., Horodecki P., Oppenheim J.: Reversible transformations from pure to mixed states and the unique measureof information. // PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 67., (2003), s.1-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi