Synthesis and Structure of Novel Copper(II) Complexes with N,O- or N,N-Donors as Radical Scavengers and a Functional Model of the Active Sites in Metalloenzymes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and Structure of Novel Copper(II) Complexes with N,O- or N,N-Donors as Radical Scavengers and a Functional Model of the Active Sites in Metalloenzymes

Abstrakt

Toevaluatetheantioxidantactivityofpotentialsyntheticenzymemimetics,wepreparednewfivecopper(II)complexesviaaself‐assemblymethodandnamedthem[Cu(2‐(HOCH2)py)3](ClO4)2(1),[Cu(2‐(HOCH2)py)2(H2O)2]SiF6(2),[Cu2(2‐(HOCH2CH2)py)2(2‐(OCH2CH2)py)2](ClO4)2(3),[Cu(pyBIm)3](BF4)2∙1.5H2O(4)and[Cu(py2C(OH)2)2](ClO4)2(5).ThesyntheticprotocolinvolvedN,O‐ orN,N‐donors:2‐(hydroxymethyl)pyridine(2‐(HOCH2)py),2‐(hydroxyethyl)pyridine(2‐(HOCH2CH2)py),2‐(2‐pyridyl)benzimidazole(pyBIm),di(2‐pyridyl)ke‐tone(py2CO).TheobtainedCu(II)complexeswerefullycharacterisedbyelementalanalysis,FTIR,EPR,UV‐Vis,single‐crystalX‐raydiffractionandHirshfeldsurfaceanalysis.Crystallographicandspectroscopicanalysesconfirmedchromophoresofbothmonomeric({CuN3O3}(1),{CuN2O4}(2),{CuN6}(4),{CuN4O2}(5))anddimericcomplex({CuN2O3}(3)).Mostoftheobtainedspeciespos‐sessedadistortedoctahedralenvironment,exceptdimer3,whichconsistedoftwocoppercentreswithsquarepyramidalgeometries.Thewater‐solublecompounds(1,3and5)wereselectedforbiologicaltesting.Theresultsofthestudyrevealedthatcomplex1insolutionsdisplayedbetterradicalscavengingactivitythancomplexes3,5andfreeligands.Therefore,complex1hasbeenselectedforfurtherstudiestotestitsactivityasanenzymemimetic.Thechosencompoundwastestedontheerythrocytelysateoftwogroupsofpatientsafterundergoingchemotherapyandchemoradiotherapy.Theeffectofthetestedcompound(1)onenzymeactivitylevels(TAS,SODandCAT)suggeststhattheselectedcomplexcanbetreatedasafunctionalmimeticoftheenzymes.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Autorzy (9)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 51 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES nr 22,
ISSN: 1661-6596
Język:
angielski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Masternak J., Zienkiewicz-Machnik M., Łakomska I., Hodorowicz M., Kazimierczuk K., Nosek M., Majkowska-Młynarczyk A., Wietrzyk J., Barszcz B.: Synthesis and Structure of Novel Copper(II) Complexes with N,O- or N,N-Donors as Radical Scavengers and a Functional Model of the Active Sites in Metalloenzymes// INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES -Vol. 22,iss. 14 (2021), s.7286-
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3390/ijms22147286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi