One dimensional coordination polymers generated from Cd(II) tri-tert-butoxysilanethiolates and flexible aliphatic diamines. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

One dimensional coordination polymers generated from Cd(II) tri-tert-butoxysilanethiolates and flexible aliphatic diamines.

Abstrakt

Praca ta dotyczy chemii koordynacyjnej tri-tert-butoksysilanotiolanu kadmu(II) z diaminami alifatycznymi. Reakcja dwucentowego [Cd{SSi(OtBu)3}2]2 z poszczególnymi diaminami pozwala otrzymać pięć nowych obojętnych jednowymiarowych polimerów koordynacyjnych o różnej topologii łańcuchów [Cd{SSi(OtBu)3}2(μ-C4H12N2)(CH3OH)]n (1), [Cd{SSi(OtBu)3}2(μ-C5H14N2)(CH3OH)]n (2) [Cd{SSi(OtBu)3}2(μ-C6H16N2)(CH3OH)]n (3), [Cd{SSi(OtBu)3}2(μ-C7H18N2)]n (4) oraz [Cd{SSi(OtBu)3}2(μ-C8H20N2)]n (5). Nowe polimery zostały scharakteryzowane przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej XRD, analizy elementarnej oraz spektroskopii w podczerwieni. Trwałość termiczna kompleksów (1), (3) i (4) została zbadana termograwimetrycznie (TG, DTG).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLYHEDRON nr 50, wydanie 1, strony 121 - 130,
ISSN: 0277-5387
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A., Kazimierczuk K., Dziubińska K., Ponikiewski Ł.: One dimensional coordination polymers generated from Cd(II) tri-tert-butoxysilanethiolates and flexible aliphatic diamines.// POLYHEDRON. -Vol. 50, iss. 1 (2013), s.121-130
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi