Synthesis and reactivity of 2,2,4,4-Tetrakis(tri-tertbutoxysilane-thiolato)-1,3,2,4-dithiadistannetane - crystal and molecular structures of two polymorphic forms - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and reactivity of 2,2,4,4-Tetrakis(tri-tertbutoxysilane-thiolato)-1,3,2,4-dithiadistannetane - crystal and molecular structures of two polymorphic forms

Abstrakt

Tytułowy związek [Sn(μ-S){SSi(OtBu)3}2]2 (1), zawierający dwa, 4-koordynacyjne atomy cyny, krystalizuje w dwóch odmianach polimorficznych. Forma ortorombowa-1a, została otrzymana w reakcji (tBuO)3SiSH i Et3N z SnCl2, podczas gdy forma trójskośna-1b, w reakcji z SnCl4 jako substratem. Struktura krystaliczna i cząsteczkowa obydwu odmian polimorficznych została wyznaczona przez badania metodą Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej, przeprowadzone w temperaturze pokojowej (dla formy 1a były to badania powtórne, jednak w tym przypadku uzyskano lepszy współczynnik udokładniania). [Sn(μ-S){SSi(OtBu)3}2]2 reaguje z amoniakiem i amoniakalnymi kompleksami wybranych metali bloku d, a produktami tych reakcji są związki, które nie zawierają wiązania Sn-S.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE nr 632, strony 2424 - 2428,
ISSN: 0044-2313
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kloskowska M., Konitz A., Wojnowski W., Becker B.: Synthesis and reactivity of 2,2,4,4-Tetrakis(tri-tertbutoxysilane-thiolato)-1,3,2,4-dithiadistannetane - crystal and molecular structures of two polymorphic forms// ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE. -Vol. 632., nr. nr 15 (2006), s.2424-2428
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi