Zn(II) and Cd(II) coordination polymers with tri-tert-butoxysilanethiol and bipyridines. Synthesis, crystal structure and spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zn(II) and Cd(II) coordination polymers with tri-tert-butoxysilanethiol and bipyridines. Synthesis, crystal structure and spectroscopy

Abstrakt

Trzy nowe silanotiolany cynku(II) I kadmu(II) [Zn{SSi(OtBu)3}2(μ-bpea) •CH3CN]n 1, [Cd{SSi(OtBu)3}2(μ -bpea) •2CHCl3]n 2 oraz [Cd{SSi(OtBu)3}2(μ -bpey)•C7H8]n 3 otrzymane z użyciem pochodnych bipirydylu [bpea = 1,2-bis(4-pyridyl)etan and bpey = 1,2-bis(4-pyridyl)etylen] zostały zsyntetyzowane i strutkualnie scharakteryzowane przy użyciu rentgenografii strukturalnej XRD. Ich budowa krystaliczna została dodatkowo potwierdzona przy użyciu analizy elementarnej, spektralnej (FT-IR), termicznej (TGA) oraz luminescencyjnej. Kompleksy 1–3 przyjmują postać długich jednowymiarowych łańcuchów typu 1D w których jednostki [M{SSi(OtBu)3}2] (M = Zn, Cd) SA połączone ligandami mostkującymi bpea lub bpey. Kompleksy wykazują termiczną trwałość do 300 stopni C wykazują właściwości luminescencyjne.

Cytowania

  • 8

    CrossRef

  • 8

    Web of Science

  • 8

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
OPTICAL MATERIALS nr 36, wydanie 2, strony 554 - 561,
ISSN: 0925-3467
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A., Ponikiewski Ł., Stanulewicz N., Hnatejko Z.: Zn(II) and Cd(II) coordination polymers with tri-tert-butoxysilanethiol and bipyridines. Synthesis, crystal structure and spectroscopy// OPTICAL MATERIALS. -Vol. 36, iss. 2 (2013), s.554-561
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.optmat.2013.10.034
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi