Synthesis of 7-oxo-7h-naphto[1,2,3-de]quinoline derivatives as potential anticancer agents active on multidrug resistant cell lines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis of 7-oxo-7h-naphto[1,2,3-de]quinoline derivatives as potential anticancer agents active on multidrug resistant cell lines

Abstrakt

Opierając się na naszym wcześniejszym stwierdzeniu, że tetracykliczne analogi antrachinonów z wbudowanym pierścieniem pirydynowym wykazują aktywną cytotoksyczność względem komórek z indukowaną opornością, przeprowadzono syntezę pochodnych 7-oxo-7h-nafto[1,2,3-de]chinoliny (3, 6-8, 10-12, 14,15 i 18) posiadających jeden lub dwa zasadowe łańcuchy boczne i różne podstawniki w pierścieniu pirydynowym, związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Związki były otrzymane z 1-amino-4-chloroantrachinonu albo 1-aminoantrachinonu przez cyklizację z dietylomalonianem i kolejne reakcje kluczowych związków pośrednich 2, 4, 17. związki wykazały aktywność cytotoksyczną względem wrażliwej linii komórkowej ludzkiej leukemii hl-60 i jej subliniach opornych hl-60/vinc (typ mdr1) i hl-60/dx (typ mrp1).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY nr 14, strony 2880 - 2886,
ISSN: 0968-0896
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dzieduszycka M., Bontemps-Gracz M., Stefańska B., Martelli S., Piwkowska A., Arciemiuk M., Borowski E.: Synthesis of 7-oxo-7h-naphto[1,2,3-de]quinoline derivatives as potential anticancer agents active on multidrug resistant cell lines// BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY. -Vol. 14., nr. nr 9 (2006), s.2880-2886
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi