Nowe estrowe i amidowe pochodne inhibitorów syntazy glukozamino-6-fosforanu - synteza i aktywność biologiczna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe estrowe i amidowe pochodne inhibitorów syntazy glukozamino-6-fosforanu - synteza i aktywność biologiczna

Abstrakt

Przedmiotem rozprawy doktorskiej są modyfikacje chemiczne analogów glutaminy – kwasu N3-(4-metoksyfumaroilo)-S-2,3-diaminopropanowego (FMDP) oraz kwasu N3-[(E)-4-fenylo-4-okso-2-butenoilo]-S-2,3-diaminoaminopropanowego (BADP). Związki te są inhibitorami syntazy glukozamino-6-fosforanu i mimo ich silnych właściwości inhibicyjnych, nie wykazują zdolności do hamowania wzrostu drobnoustrojów. Brak aktywności przeciwdrobnoustrojowej spowodowany jest słabym transportem związków do wnętrza komórki. Poprawę biodostępności można osiągnąć przez np. modyfikacje chemiczne cząsteczki inhibitorów. Jednym z kierunków syntezy jest modyfikacja wolnej grupy karboksylowej inhibitorów. W niniejszej pracy zrealizowano syntezę nowych estrowych i amidowych pochodnych FMDP i BADP. W serii nowych pochodnych znalazły się amidy i ketoestry FMDP i BADP, koniugaty inhibitorów z hydroksyamidami oraz amidami aminokwasów. Właściwości nowych analogów zbadano w testach inhibicji syntazy glukozamino-6-fosforanu oraz w testach in vitro wobec szczepów grzybów z rodzaju Candida oraz wybranych bakterii. Dla najbardziej aktywnych pochodnych wykonane zostały badania transportu do komórek oraz modelowanie molekularne. Otrzymane wyniki potwierdziły kierunek modyfikacji grupy karboksylowej inhibitorów jako korzystny pod względem aktywności biologicznej, jak i inhibicyjnej nowych związków.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 17 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi