Glutamine analogues containing a keto function - novel inhibitors of fungal glucosamine-6-phosphate synthase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Glutamine analogues containing a keto function - novel inhibitors of fungal glucosamine-6-phosphate synthase

Abstrakt

W publikacji przedstawiono syntezę nowych pochodnych kwasu (S)-2,3-diaminopropanowego, zawierających reszty kwasów z funkcją ketonową. Dla otrzymanych związków zbadano właściwości inhibicyjne w stosunku do grzybowej syntazy glukozamino-6-fosforanu, ustalono właściwości lipofilowe otrzymanych związków a także aktywność przeciwgrzybową. Dla kilku wybranych pochodnych otrzymano ich dipeptydy, zbadano także ich aktywność przeciwgrzybową oraz aktywność cytotoksyczną na linii komórkowej HL-60.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Walkowiak A., Wakieć R., Bontemps-Gracz M., Andruszkiewicz R.: Glutamine analogues containing a keto function - novel inhibitors of fungal glucosamine-6-phosphate synthase // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi