System dostępu bezprzewodowego WiMAX - charakterystyka interfejsu radiowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System dostępu bezprzewodowego WiMAX - charakterystyka interfejsu radiowego

Abstrakt

W referacie przedstawiono nowy system szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego WiMAX stworzony na bazie standardu IEEE 802.16. Omówiono proces tworzenia standardu i stan zaawansowania prac nad wdrożeniem systemu. Przedstawiono ogólną charakterystykę systemu oraz bardziej szczegółowy opis warstwy fizycznej opartej na interfejsie radiowym OFDM

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jaszcza A., Rutkowski D.: System dostępu bezprzewodowego WiMAX - charakterystyka interfejsu radiowego // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi