Andrzej Jaszcza - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Efektywny algorytm modelowania kanału radiokomunikacyjnego

  W referacie omówiono efektywny algorytm modelowania kanału radiokomunikacyjnego z zanikami i propagacją wielodrogową. Zaproponowano szybką metodę ważonego próbkowania prążkowej odpowiedzi impulsowej kanału radiokomunikacyjnego. Przedstawiono algorytm generacji sekwencji współczynników rayleighowskich o pożądanym rozkładzie gęstości mocy z wykorzystaniem transformacji FFT. Na podstawie porównania ze stosowanym dotychczas modelem...

 • System dostępu bezprzewodowego WiMAX - charakterystyka interfejsu radiowego

  W referacie przedstawiono nowy system szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego WiMAX stworzony na bazie standardu IEEE 802.16. Omówiono proces tworzenia standardu i stan zaawansowania prac nad wdrożeniem systemu. Przedstawiono ogólną charakterystykę systemu oraz bardziej szczegółowy opis warstwy fizycznej opartej na interfejsie radiowym OFDM

 • Ocena efektywności standardu ieee 802.11b w otoczeniu sieci Bluetooth

  - Rok 2005

  W niniejszej pracy analizowano problem współistnienia najbardziej popularnych obecnie standardów bezprzewodowej komunikacji: IEEE 802.11b (zwanego również Wi-Fi - z ang. Wireless Fidelity) oraz Bluetooth 1.1. Podjęto m.in. próbę określenia "bezpiecznej odległości" przy której Wi-Fi mimo występowania w otoczeniu sieci Bluetooth (BT) może jeszcze pracować przy założonej efektywności

wyświetlono 122 razy