Ocena efektywności standardu ieee 802.11b w otoczeniu sieci Bluetooth - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena efektywności standardu ieee 802.11b w otoczeniu sieci Bluetooth

Abstrakt

W niniejszej pracy analizowano problem współistnienia najbardziej popularnych obecnie standardów bezprzewodowej komunikacji: IEEE 802.11b (zwanego również Wi-Fi - z ang. Wireless Fidelity) oraz Bluetooth 1.1. Podjęto m.in. próbę określenia "bezpiecznej odległości" przy której Wi-Fi mimo występowania w otoczeniu sieci Bluetooth (BT) może jeszcze pracować przy założonej efektywności

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Klajbor T., Jaszcza A.: Ocena efektywności standardu ieee 802.11b w otoczeniu sieci Bluetooth // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi