Optymalizacja zasad koegzystencji sieci standardów Bluetooth i IEEE 802.11 = Optimization of Bluetooth and IEEE 802.11 networks co-existence - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja zasad koegzystencji sieci standardów Bluetooth i IEEE 802.11 = Optimization of Bluetooth and IEEE 802.11 networks co-existence

Abstrakt

Z uwagi na rosnącą popularność standardów Bluetooth (BT) i IEEE 802.11b (Wi-Fi ) można się z nimi spotkać praktycznie wszędzie. Gwałtowny wzrost liczby urządzeń różnych technologii ma także swoje negatywne strony. Stosowanie coraz większej liczby urządzeń różnych systemów radiokomunikacyjnych powoduje wzrost poziomu zaburzeń elektromagnetycznych. W konsekwencji działanie różnych sieci bezprzewodowych pracujących w bliskim zasięgu może generować wzajemne interferencje. Jednym z celów niniejszej pracy była analiza szczególnego przypadku problematyki kompatybilności elektromagnetycznej - zagadnienie współistnienia sieci standardów bezprzewodowej komunikacji: Wi-Fi oraz Bluetooth. W rozprawie zdefiniowano zadanie optymalizacyjne dotyczące współistnienia rozwiązań technologicznych BT i Wi-Fi, które mogą wzajemnie zakłócać swoje transmisje. Zadanie to polega na poszukiwaniu takiego rozmieszczenia urządzeń nadrzędnych BT, które zapewni minimalizację poziomu wzajemnych zakłóceń generowanych przez współistniejące urządzenia. Rozwiązanie tego zadania optymalizacyjnego prowadzi do znalezienia optymalnej topologii współistniejących sieci (według przyjętego kryterium). W efekcie uzyskuje się zmniejszenie poziomu wzajemnych interferencji generowanych przez współistniejące urządzenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi