System nadzoru nad ruchem drogowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System nadzoru nad ruchem drogowym

Abstrakt

Zakres możliwych działań obejmujących nadzór nad ruchem drogowym. Instytucje uprawnione do kontroli kierowców.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I strony 209 - 217
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Budzyński M.: System nadzoru nad ruchem drogowym// Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. Bydgoszcz: Diamond Books, 2010, s.209-217
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi