System ochrony praw człowieka w ramach ONZ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System ochrony praw człowieka w ramach ONZ

Abstrakt

Prawa człowieka mają charakter uniwersalny, międzynarodowy, który nadała im ONZ. Powszechnie obowiązującą jest zasada narodów do samookreślenia, jak i praw mniejszości etnicznych, religijnych i językowych. ONZ wypracowała Międzynarodowy Statut Praw Człowieka; składają się na niego prawa i wolności zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Protokole Fakultatywnym do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Zobowiązania międzynarodowe państw w znacznym stopniu wpływają na pozycję prawną jednostki w systemie prawa krajowego (wewnętrznego).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stawiać pytania, szukać odpowiedzi strony 560 - 573
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Ślęzak J.: System ochrony praw człowieka w ramach ONZ // Stawiać pytania, szukać odpowiedzi/ ed. pod red. Andrzeja Chodubskiego i Ewy Polak. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s.560-573
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi